2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A5
5 15 20
Sessió Magistral
B3
C3
C4
35 45 80
Debats
B3
C3
C4
10 10 20
Treballs
A5
B3
C3
C4
2 15 17
Atenció personalitzada
5 5 10
 
Proves objectives de tipus test
A5
B3
3 0 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat