2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  INDUSTRIAL MARKETING AND SERVICES
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Per fer entendre el concepte d'estudi
Lecture Per explicar la teoria que figura en el programa
Debates Sobre publicacions actuals
Assignments Realització de dos treballs en grup
Personal attention En el moment que sigui requerida per l'alumne