2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Debats
B3
C3
C4
Debats 10%
Treballs
A5
B3
C3
C4
Treball 1 sobre Marketing Industrial: 20%

Treball 2 sobre Marketing de Serveis: 20%
20%

20%
Proves objectives de tipus test
A5
B3
Examen final de tot el temari 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Nota mínima d'examen per ambdues convocatòries per tal de fer la mitja amb l'avaluació continuada: 3,5

Segona convocatòria:

Examen sobre tot el temari: 60% de la nota

Treball 1 sobre Màrqueting Industrial: 20% de la nota

Treball 2 sobre Màrqueting de Serveis: 20% de la nota