2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
IDENTIFYING DATA 2018_19
Subject (*) ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS Code 16234215
Study programme
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Optional 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Business Management
Coordinator
RODRÍGUEZ MERAYO, MARÍA ARACELI
PIJOAN FIGUERES, JAUME
E-mail jaume.pijoan@urv.cat
Lecturers
PIJOAN FIGUERES, JAUME
Web
Relevant information L'objectiu general d'aquesta assignatura és el de comprendre i interpretar la informació financera de les empreses, així com les normes en què es basa la seva elaboració. L'objectiu del programa docent és que l'alumne sigui capaç de comprendre la situació financera, activitat i fluxos de fons d'una empresa de tal manera que li permeti elaborar un diagnòstic, a partir de la informació continguda en els informes comptables públics de les empreses, que serveixi de base per a la presa de decisions. Aquesta anàlisi es farà des del punt de vista patrimonial, econòmic i financer.
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.