2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.
Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.
Sap explicar el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Troba la solució adequada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa