2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Grado de Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
   Contenidos
tema Subtema
Tema 1: Sistema Financer Funcions, composició i característiques
Institucions, mercats i instruments financers
Tema 2: Agregats monetaris Concepte i classes de diner
Creació de diner primari. La base monetària
Creació de diner bancari. El multiplicador del diner
Agregats monetaris en l’àmbit de la UEM
Tema 3: Política monetària a la UEM Política econòmica (pm) i política monetària
Estratègia de la pm de la UEM
Objectius, variable operativa i instruments del BCE
Política monetària i tipus d’interès
Tema 4: Teoria dels mercats eficients


La hipòtesi d’eficiència del mercat
Nivells d’eficiència. Anomalies dels mercats. Crítica del model
La necessitat de la gestió de carteres: anàlisi fonamental i tècnica
Tema 5: Introducció a la inversió financera. La formació i selecció de carteres El problema de cartera
El binomi rendibilitat-risc
Tema 6: El model de Markowitz
Decisió “mitjana-variança”
Determinació del conjunt de carteres eficients
Determinació de la cartera òptima
Tema 7: El model de Sharpe Model de mercat de Sharpe
La línia característica del mercat
Estimació dels paràmetres alfa i beta
Tema 8: Extensions de la teoria de carteres
El teorema de la separació de Tobin
Equilibri del mercat de capitals (CAPM). Aplicacions del CAPM
Teoria de valoració per arbitratge (APT)