2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MARKETS
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Explicitació dels objectius de la matèria i dels específics de cada bloc
Lecture Explicitació dels contiguts curriculars
Problem solving, exercises Proves amb diferents problemes per resoldre pels alumnes
Assignments Elaboració d'un treball amb temàtica dirigida
Personal tuition Utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüestions i dubtes concrets.