2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
B2
Resolució problemes sobre el tema 1 15%
Treballs
C4
Elaborar treball -problema sobre el tema 4 15%
Proves objectives de preguntes curtes
A5
examen final de tot el programa 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria no es tindran en compte les ponderacions i, per tant, només comptarà la nota de l'examen (examen = 100%)