2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.
 A6 Planifica un pla de gestió d’un projecte d’innovació.
Gestiona projectes empresarials d’I+D+i
 A7 Redacta estudis sectorials sobre la dinàmica de mercats concrets.
Sap fer Informes sobre l’evolució interna de les empreses.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Identifica els resultats de la innovació
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Té en compte a qui i com afecta la innovació
 B4 Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric