2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 2 4
Sessió Magistral
A2
A7
22 22 44
Treballs
A6
B2
B4
22 50 72
Debats
B3
C4
4 16 20
Atenció personalitzada
6 0 6
 
Proves de desenvolupament
A2
A6
A7
2 0 2
Proves de desenvolupament
A2
A6
A7
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat