2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Grado de Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  INNOVACIÓN Y CAMBIO TECNOLÓGICO
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de la matèria. Importància de la innovació en les nostres societats.
La innovació com instrument de competència de les empreses.
Que ès l'economia de la innovació?
Sesión magistral En aquestes sessions el professor/a presenta els continguts de la matèria, amb un debat obert i amb el suport de material disponible en el moodle.
Trabajos Els treballs pràctics tenen com a objectiu facilitar a l'estudiant/a l'apresentatge en la redacció d'informes, l'anàlisi de dades i la presentació de resultats empírics sota el suport de les respectives teories.
Debates En aquests espais es preten crear ambients per a debatre aspectes relacionats amb temes actuals de les nostres societats, en especial relacionats amb la innovació i la ciència.