2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Grado de Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  INNOVACIÓN Y CAMBIO TECNOLÓGICO
   Atención personalizada
descripción
Com a eina pel bon seguiment del curs es preveu una dedicació per part del docent en termes de tutoria presencial en horaris prèviament establerts i coneguts per l’alumne L'atenció personalitzada és l'espai on es troben cara a cara alumne i professor per a fer un seguiment de la matèria i abordar les qüestions pendents i els dubtes que pugui generar el treball de classe i de fora. Es durà a terme al despatx o en les hores de consulta previament determinades.