2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  HISTÒRIA ECONÒMICA
   Continguts
Tema Subtema
Tema 0. Concepte i metodologia en la Història Econòmica
Tema 1. De la base agrària a l’estructura industrial: els condicionants de la industrialització
1.1. Característiques generals de les economies de base agrària
1.2. Els límits de les economies de base agrària
1.3. Els condicionants d’industrialització
1.4. De l’Antic Règim al marc jurídic liberal
Tema 2. Models d’industrialització al segle XIX. El cas espanyol 2.1. La industrialització: difusió o procés estructural?
2.2. Models d’industrialització evolutiva: Gran Bretanya, França, EUA
2.3. Models de difusió amb capacitat social: Alemanya, Japó
2.4. Models de difusió sense capacitat social: Rússia, Espanya
Tema 3. L’ordre econòmic internacional sota els principis de l’Escola Clàssica 3.1. Els cicles de l’economia internacional
3.2. Els principis de l’Escola Clàssica
3.3. Expansió i nova estructura d’intercanvis
3.4. La progressiva liberalització del trànsit de mercaderies
3.4. La circulació de factors de producció al segle XIX
3.5. Espanya, receptora de capitals estrangers
Tema 4. Les posicions econòmiques dels països no líders: l’Escola Històrica d’Economia Alemanya i la seva difusió entre els països endarrerits 4.1. La crisi de 1873 i el seu impacte
4.2. Les respostes a la crisi entre els països líders
4.3. La difusió de l’Escola Alemanya entre els països endarrerits
4.4. La reorientació del capitalisme espanyol: aïllament i diversificació estructural de l’economia
4.5. Antigues i noves potències en el llindar de la Primera Guerra Mundial
Tema 5. Reconstrucció i desequilibris de l’economia internacional: la primera postguerra mundial 5.1. Els efectes directes de la guerra sobre l’economia europea i sobre l’espanyola
5.2. Formació de l'economia socialista centralitzada
5.3. Europa: deute, reparacions de guerra i desordre monetari
5.4. Els EUA: paradoxes del seu creixement
5.5. Espanya: política econòmica durant la dictadura de Primo de Rivera
5.6. Els errors de la reconstrucció: la fi de la vella Europa.
Tema 6. La crisi econòmica dels anys trenta i les sortides per fer-hi front 6.1. El crac borsari i la Gran Depressió als Estats Units
6.2. Les vies de difusió de la crisi nord-americana
6.3. La inviabilitat de les postures clàssiques: Gran Bretanya
6.4. L'Estat, corrector social: el New Deal, França
6.5. L'Estat planificador: Alemanya i URSS
6.6. Espanya, exemple arquetípic de les disfuncions
6.7. Aspectes econòmics de la II Guerra Mundial
Tema 7. El model d’acumulació posterior a la II Guerra Mundial: l’expansió 7.1. Els pilars de l’Ordre Econòmic Internacional amb referent EUA
7.2. La política econòmica keynesiana i el creixent paper de l'Estat
7.3. L'expansió del model estalinià després de la II Guerra Mundial
7.4. Les condicions del creixement econòmic durant l'etapa expansiva 7.5. Les desigualtats en el creixement econòmic mundial
7.6. De l’Autarquia al Desenvolupisme: la consolidació d’una economia industrial a Espanya
7.7. L’abast del “miracle econòmic” a Espanya: debilitat estructural i escassa competitivitat
Tema 8. La fi de l’expansió: la crisi dels anys setanta i vuitanta i els nous reptes per a l’economia mundial 8.1. La crisi dels anys setanta
8.2. Del cercle virtuós al cercle viciós: l'estagflació
8.3. Canvis en la política econòmica occidental: el neoliberalisme
8.4. L'enfonsament de l’URSS com a model alternatiu de modernització
8.5. La gestió de la globalització (EUA, Unió Europea, Japó i Xina) i els moviments antisistèmics
8.6. Nous problemes: pressió demogràfica, dependència alimentària i crisi ecològica
8.7. L’economia espanyola de les últimes dècades