2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  HISTÒRIA ECONÒMICA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
B1
B3
1 1 2
Sessió Magistral
A2
B3
45 45 90
Resolució de problemes, exercicis
A2
B1
B3
C3
C4
7 21 28
Treballs
A2
B1
B3
C3
C4
3 19 22
Atenció personalitzada
B1
C3
2 0 2
 
Proves mixtes
A2
B1
B3
C3
C4
2 4 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat