2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16234010 DRET MERCANTIL 1Q
Formació bàsica 6
16234007 ESTADÍSTICA I 1Q
Formació bàsica 6
16234001 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 1Q
Formació bàsica 6
16234004 INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 1Q
Formació bàsica 6
16234008 MATEMÀTIQUES I 1Q
Formació bàsica 6
16234002 COMPTABILITAT FINANCERA 2Q
Formació bàsica 6
16234005 INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 2Q
Formació bàsica 6
16234009 MATEMÀTIQUES II 2Q
Formació bàsica 6
16234003 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 2Q
Formació bàsica 6
16234006 PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16234107 COMPORTAMENT ORGANITZATIU 1Q
Obligatòria 6
16234108 DIRECCIÓ D'OPERACIONS 1Q
Obligatòria 6
16234114 FONAMENTS DE MÀRQUETING 1Q
Obligatòria 6
16234113 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 1Q
Obligatòria 6
16234103 MICROECONOMIA 1Q
Obligatòria 6
16234109 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 2Q
Obligatòria 6
16234115 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING 2Q
Obligatòria 6
16234101 DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 2Q
Obligatòria 6
16234104 ESTADÍSTICA II 2Q
Obligatòria 6
16234118 MACROECONOMIA 2Q
Obligatòria 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16234110 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 1Q
Obligatòria 6
16234102 DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT 1Q
Obligatòria 6
16234105 ECONOMIA MUNDIAL 1Q
Obligatòria 6
16234111 GESTIÓ DE LA QUALITAT 1Q
Obligatòria 6
16234116 INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS 1Q
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16234106 CIUTADANIA 2Q
Obligatòria 6
16234117 COMPTABILITAT DE GESTIÓ 2Q
Obligatòria 6
16234120 FISCALITAT 2Q
Obligatòria 6
16234119 SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA 2Q
Obligatòria 6
16234112 TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL 2Q
Obligatòria 6
16234301 TREBALL DE FI DE GRAU AN conv. única
Treball fi de grau 6
16234401 PRÀCTIQUES EXTERNES 1Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 24
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16234215 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS 2Q
Optativa 6
16234214 COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR 2Q
Optativa 6
16234210 DISSENY ORGANITZATIU 2Q
Optativa 6
16234205 DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL 2Q
Optativa 6
16234211 e-MÀRQUETING 2Q
Optativa 6
16234203 ECONOMIA INTERNACIONAL 2Q
Optativa 6
16234206 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 2Q
Optativa 6
16234207 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 2Q
Optativa 12
16234208 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III 2Q
Optativa 12
16234202 FINANCES INTERNACIONALS 2Q
Optativa 6
16234218 FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS 2Q
Optativa 6
16234219 INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC 2Q
Optativa 6
16234212 MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS 2Q
Optativa 6
16234201 MÀRQUETING INTERNACIONAL 2Q
Optativa 6
16234217 MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS 2Q
Optativa 6
16234204 RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS 2Q
Optativa 6
16234213 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES 2Q
Optativa 6
16234216 VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 2Q
Optativa 6