2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Primer CursSegon Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
6
2
3
4
0
0
1
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
1
6
2
3
4
0
0
2
COMPTABILITAT FINANCERA
1
6
2
3
4
0
0
3
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
6
2
3
4
0
0
4
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
1
6
2
3
4
0
0
5
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
1
6
2
3
4
0
0
6
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
1
6
2
3
4
0
0
7
ESTADÍSTICA I
1
6
2
3
4
0
0
8
MATEMÀTIQUES I
1
6
2
3
4
0
0
9
MATEMÀTIQUES II
1
6
2
3
4
0
1
0
DRET MERCANTIL
1
6
2
3
4
1
0
1
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
1
6
2
3
4
1
0
3
MICROECONOMIA
1
6
2
3
4
1
0
4
ESTADÍSTICA II
1
6
2
3
4
1
0
7
COMPORTAMENT ORGANITZATIU
1
6
2
3
4
1
0
8
DIRECCIÓ D'OPERACIONS
1
6
2
3
4
1
0
9
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
1
6
2
3
4
1
1
3
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
1
6
2
3
4
1
1
4
FONAMENTS DE MÀRQUETING
1
6
2
3
4
1
1
5
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
1
6
2
3
4
1
1
8
MACROECONOMIA
A1Entendre els principis bàsics de funcionament de l'economia a nivell microeconòmic i
macroeconòmic per a la gestió d'empreses.
RA1Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234103/MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16234118/MACROECONOMIA
 RA2Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234103/MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16234118/MACROECONOMIA
 RA3Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234103/MICROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16234118/MACROECONOMIA
 RA4Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234103/MICROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16234118/MACROECONOMIA
 RA5Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234103/MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16234118/MACROECONOMIA
 RA6Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234103/MICROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16234118/MACROECONOMIA
 RA7Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234103/MICROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16234118/MACROECONOMIA
 RA8Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234103/MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16234118/MACROECONOMIA
 RA9Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234103/MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16234118/MACROECONOMIA
 RA10Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234103/MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16234118/MACROECONOMIA
 RA11Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234103/MICROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16234118/MACROECONOMIA
 RA12Sap analitzar la conducta dels productors.
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234103/MICROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16234118/MACROECONOMIA
 RA13Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234103/MICROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16234118/MACROECONOMIA
 RA14Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234103/MICROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16234118/MACROECONOMIA
 RA15Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234103/MICROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16234118/MACROECONOMIA
 RA16Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234103/MICROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16234118/MACROECONOMIA
 RA17Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234103/MICROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16234118/MACROECONOMIA
 RA18Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234103/MICROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16234118/MACROECONOMIA
A2Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
RA1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234103/MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16234118/MACROECONOMIA
 RA2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234103/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16234118/MACROECONOMIA
 RA3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234103/MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16234118/MACROECONOMIA
 RA4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234103/MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16234118/MACROECONOMIA
 RA5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234103/MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16234118/MACROECONOMIA
 RA6Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234103/MICROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16234118/MACROECONOMIA
 RA7Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234103/MICROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16234118/MACROECONOMIA
 RA8Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234103/MICROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16234118/MACROECONOMIA
 RA9Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234103/MICROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16234118/MACROECONOMIA
 RA10Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234103/MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16234118/MACROECONOMIA
 RA11Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234103/MICROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16234118/MACROECONOMIA
 RA12Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234103/MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16234118/MACROECONOMIA
 RA13Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234103/MICROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16234118/MACROECONOMIA
 RA14Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234103/MICROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16234118/MACROECONOMIA
 RA15Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234103/MICROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16234118/MACROECONOMIA
 RA16Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234103/MICROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16234118/MACROECONOMIA
 RA17Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234103/MICROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16234118/MACROECONOMIA
 RA18Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234103/MICROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16234118/MACROECONOMIA
 RA19Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234103/MICROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16234118/MACROECONOMIA
 RA20Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234103/MICROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16234118/MACROECONOMIA
 RA21Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234103/MICROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16234118/MACROECONOMIA
 RA22Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234103/MICROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16234118/MACROECONOMIA
 RA23Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234103/MICROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16234118/MACROECONOMIA
 RA24Coneix els fonaments de la valoració financera.
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234103/MICROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16234118/MACROECONOMIA
 RA25Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234103/MICROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16234118/MACROECONOMIA
 RA26Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234010/DRET MERCANTIL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234103/MICROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16234118/MACROECONOMIA
 RA27Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234103/MICROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16234118/MACROECONOMIA
 RA28Resol sense errors els problemes que se li plantegen.
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234103/MICROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16234118/MACROECONOMIA
 RA29Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234103/MICROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16234118/MACROECONOMIA
A3Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions
per obtenir acords favorables i sostenibles en l'àmbit de la gestió empresarial.
RA1Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234103/MICROECONOMIA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16234118/MACROECONOMIA
A4Conèixer la naturalesa i el funcionament d'una empresa o una altra institució pública o privada i
de les seves àrees funcionals, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i la seva
dimensió estratègica.
RA1Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234103/MICROECONOMIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16234118/MACROECONOMIA
 RA2Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234103/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16234118/MACROECONOMIA
 RA3Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234103/MICROECONOMIA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16234118/MACROECONOMIA
 RA4Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234103/MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16234118/MACROECONOMIA
A5Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en alguna de
les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i
màrqueting, operacions).
RA1Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234103/MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16234118/MACROECONOMIA
 RA2Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234103/MICROECONOMIA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16234118/MACROECONOMIA
 RA3Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234103/MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16234118/MACROECONOMIA
 RA4Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234103/MICROECONOMIA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16234118/MACROECONOMIA
 RA5Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234103/MICROECONOMIA
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16234118/MACROECONOMIA
 RA6Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234103/MICROECONOMIA
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16234118/MACROECONOMIA
 RA7Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234103/MICROECONOMIA
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16234118/MACROECONOMIA
 RA8Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234103/MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16234118/MACROECONOMIA
 RA9Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234103/MICROECONOMIA
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16234118/MACROECONOMIA
 RA10Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234103/MICROECONOMIA
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16234118/MACROECONOMIA
 RA11Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234103/MICROECONOMIA
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16234118/MACROECONOMIA
 RA12Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234103/MICROECONOMIA
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16234118/MACROECONOMIA
 RA13Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234103/MICROECONOMIA
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16234118/MACROECONOMIA
 RA14Resol casos que simulen la realitat empresarial.
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234103/MICROECONOMIA
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16234118/MACROECONOMIA
 RA15Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234103/MICROECONOMIA
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16234118/MACROECONOMIA
 RA16Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234103/MICROECONOMIA
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16234118/MACROECONOMIA
 RA17Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234103/MICROECONOMIA
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16234118/MACROECONOMIA
A6Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa que reflecteixin la
capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
RA1Coneix la funció estratègica del màrqueting.
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234103/MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16234118/MACROECONOMIA
 RA2Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234103/MICROECONOMIA
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16234118/MACROECONOMIA
 RA3Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234103/MICROECONOMIA
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16234118/MACROECONOMIA
A7Analitzar amb rigor científic estudis de cas d'empreses i problemes empresarials i emetre informes
d'assessorament i consultoria que donin resposta a aquests problemes.
RA1Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234103/MICROECONOMIA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16234118/MACROECONOMIA
 RA2Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234103/MICROECONOMIA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16234118/MACROECONOMIA
 RA3Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234103/MICROECONOMIA
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.

16234118/MACROECONOMIA
 RA4Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234103/MICROECONOMIA
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el
context del cas. 

16234118/MACROECONOMIA
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234103/MICROECONOMIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16234118/MACROECONOMIA
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234103/MICROECONOMIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16234118/MACROECONOMIA
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234103/MICROECONOMIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16234118/MACROECONOMIA
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234103/MICROECONOMIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16234118/MACROECONOMIA
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234103/MICROECONOMIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16234118/MACROECONOMIA
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234103/MICROECONOMIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16234118/MACROECONOMIA
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234103/MICROECONOMIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16234118/MACROECONOMIA
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234103/MICROECONOMIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16234118/MACROECONOMIA
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234103/MICROECONOMIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16234118/MACROECONOMIA
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234103/MICROECONOMIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16234118/MACROECONOMIA
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234103/MICROECONOMIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16234118/MACROECONOMIA
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234103/MICROECONOMIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16234118/MACROECONOMIA
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234103/MICROECONOMIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16234118/MACROECONOMIA
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234103/MICROECONOMIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16234118/MACROECONOMIA
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234103/MICROECONOMIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16234118/MACROECONOMIA
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234103/MICROECONOMIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16234118/MACROECONOMIA
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234103/MICROECONOMIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16234118/MACROECONOMIA
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234103/MICROECONOMIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16234118/MACROECONOMIA
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234103/MICROECONOMIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16234118/MACROECONOMIA
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234103/MICROECONOMIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16234118/MACROECONOMIA
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234103/MICROECONOMIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16234118/MACROECONOMIA
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234103/MICROECONOMIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16234118/MACROECONOMIA
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234103/MICROECONOMIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16234118/MACROECONOMIA
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Troba la solució adequada

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Troba la solució adequada

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Troba la solució adequada

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Troba la solució adequada

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Troba la solució adequada

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Troba la solució adequada

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Troba la solució adequada

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Troba la solució adequada

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Troba la solució adequada

16234010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Troba la solució adequada

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Troba la solució adequada

16234103/MICROECONOMIA
    RA9 - Troba la solució adequada

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Troba la solució adequada

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Troba la solució adequada

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Troba la solució adequada

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Troba la solució adequada

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Troba la solució adequada

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Troba la solució adequada

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Troba la solució adequada

16234118/MACROECONOMIA
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234103/MICROECONOMIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16234118/MACROECONOMIA
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234103/MICROECONOMIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16234118/MACROECONOMIA
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234103/MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16234118/MACROECONOMIA
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234103/MICROECONOMIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16234118/MACROECONOMIA
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234103/MICROECONOMIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16234118/MACROECONOMIA
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234103/MICROECONOMIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16234118/MACROECONOMIA
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234103/MICROECONOMIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16234118/MACROECONOMIA
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234103/MICROECONOMIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16234118/MACROECONOMIA
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234103/MICROECONOMIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16234118/MACROECONOMIA
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234103/MICROECONOMIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16234118/MACROECONOMIA
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234103/MICROECONOMIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16234118/MACROECONOMIA
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234103/MICROECONOMIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16234118/MACROECONOMIA
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234103/MICROECONOMIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16234118/MACROECONOMIA
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234103/MICROECONOMIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16234118/MACROECONOMIA
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234103/MICROECONOMIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16234118/MACROECONOMIA
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234103/MICROECONOMIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16234118/MACROECONOMIA
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234103/MICROECONOMIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16234118/MACROECONOMIA
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234103/MICROECONOMIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16234118/MACROECONOMIA
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234103/MICROECONOMIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16234118/MACROECONOMIA
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234103/MICROECONOMIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16234118/MACROECONOMIA
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234103/MICROECONOMIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16234118/MACROECONOMIA
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234103/MICROECONOMIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16234118/MACROECONOMIA
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234103/MICROECONOMIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16234118/MACROECONOMIA
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234103/MICROECONOMIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16234118/MACROECONOMIA
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234103/MICROECONOMIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16234118/MACROECONOMIA
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234103/MICROECONOMIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16234118/MACROECONOMIA
 RA7Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234103/MICROECONOMIA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16234118/MACROECONOMIA
 RA8Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234103/MICROECONOMIA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16234118/MACROECONOMIA
 RA9Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234103/MICROECONOMIA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16234118/MACROECONOMIA
 RA10Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234103/MICROECONOMIA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16234118/MACROECONOMIA
 RA11Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234103/MICROECONOMIA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16234118/MACROECONOMIA
 RA12Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234103/MICROECONOMIA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16234118/MACROECONOMIA
 RA13Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234103/MICROECONOMIA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16234118/MACROECONOMIA
 RA14Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234103/MICROECONOMIA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16234118/MACROECONOMIA
 RA15Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234103/MICROECONOMIA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16234118/MACROECONOMIA
 RA16Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234010/DRET MERCANTIL
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234103/MICROECONOMIA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16234118/MACROECONOMIA
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234103/MICROECONOMIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16234118/MACROECONOMIA
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234103/MICROECONOMIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16234118/MACROECONOMIA
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234103/MICROECONOMIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16234118/MACROECONOMIA
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234103/MICROECONOMIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16234118/MACROECONOMIA
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234103/MICROECONOMIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16234118/MACROECONOMIA
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234103/MICROECONOMIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16234118/MACROECONOMIA
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234103/MICROECONOMIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16234118/MACROECONOMIA
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234103/MICROECONOMIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16234118/MACROECONOMIA
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234103/MICROECONOMIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16234118/MACROECONOMIA
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234010/DRET MERCANTIL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234103/MICROECONOMIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16234118/MACROECONOMIA
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234103/MICROECONOMIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16234118/MACROECONOMIA
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234103/MICROECONOMIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16234118/MACROECONOMIA
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234103/MICROECONOMIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16234118/MACROECONOMIA
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234103/MICROECONOMIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16234118/MACROECONOMIA
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234103/MICROECONOMIA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16234118/MACROECONOMIA
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets.
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234103/MICROECONOMIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16234118/MACROECONOMIA
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234103/MICROECONOMIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16234118/MACROECONOMIA
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234103/MICROECONOMIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16234118/MACROECONOMIA
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234010/DRET MERCANTIL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234103/MICROECONOMIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16234118/MACROECONOMIA
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234103/MICROECONOMIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16234118/MACROECONOMIA
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234103/MICROECONOMIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16234118/MACROECONOMIA
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234010/DRET MERCANTIL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234103/MICROECONOMIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16234118/MACROECONOMIA
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234103/MICROECONOMIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16234118/MACROECONOMIA
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234103/MICROECONOMIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16234118/MACROECONOMIA
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234103/MICROECONOMIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16234118/MACROECONOMIA
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234103/MICROECONOMIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16234118/MACROECONOMIA
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234103/MICROECONOMIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16234118/MACROECONOMIA
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234103/MICROECONOMIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16234118/MACROECONOMIA
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234103/MICROECONOMIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16234118/MACROECONOMIA
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234103/MICROECONOMIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16234118/MACROECONOMIA
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals.
RA1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234103/MICROECONOMIA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16234118/MACROECONOMIA
 RA2Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234103/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16234118/MACROECONOMIA
 RA3Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234103/MICROECONOMIA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16234118/MACROECONOMIA
 RA5Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234103/MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16234118/MACROECONOMIA
 RA6Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234103/MICROECONOMIA
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16234118/MACROECONOMIA
 RA7Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234103/MICROECONOMIA
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16234118/MACROECONOMIA
 RA8Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234103/MICROECONOMIA
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16234118/MACROECONOMIA
 RA9En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234010/DRET MERCANTIL
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234103/MICROECONOMIA
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16234118/MACROECONOMIA
 RA10Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234103/MICROECONOMIA
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16234118/MACROECONOMIA
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234103/MICROECONOMIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16234118/MACROECONOMIA
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234103/MICROECONOMIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16234118/MACROECONOMIA
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234103/MICROECONOMIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16234118/MACROECONOMIA
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234103/MICROECONOMIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16234118/MACROECONOMIA
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234103/MICROECONOMIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16234118/MACROECONOMIA
 RA8Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234103/MICROECONOMIA
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16234118/MACROECONOMIA
 RA9Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234103/MICROECONOMIA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16234118/MACROECONOMIA
 RA10Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234103/MICROECONOMIA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16234118/MACROECONOMIA
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234103/MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16234118/MACROECONOMIA
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234103/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16234118/MACROECONOMIA
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234103/MICROECONOMIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16234118/MACROECONOMIA
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234103/MICROECONOMIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16234118/MACROECONOMIA
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234103/MICROECONOMIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16234118/MACROECONOMIA
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234103/MICROECONOMIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16234118/MACROECONOMIA
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234103/MICROECONOMIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16234118/MACROECONOMIA
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234103/MICROECONOMIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16234118/MACROECONOMIA
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234103/MICROECONOMIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16234118/MACROECONOMIA
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234103/MICROECONOMIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16234118/MACROECONOMIA
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234103/MICROECONOMIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16234118/MACROECONOMIA
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234103/MICROECONOMIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16234118/MACROECONOMIA
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234103/MICROECONOMIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234107/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234108/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234113/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234114/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234115/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16234118/MACROECONOMIA
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16234001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16234002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16234003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16234004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16234005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16234006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16234007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16234008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16234009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la