2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Organització Industrial (2010)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16605112 ANÀLISI I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES Únic anual
Obligatòria 6
16605104 AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES Únic anual
Obligatòria 3
16605108 COMPTABILITAT PÚBLICA Únic anual
Obligatòria 3
16605106 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I Únic anual
Obligatòria 3
16605105 DRET LOCAL I Únic anual
Obligatòria 3
16605110 ECONOMETRIA AVANÇADA Únic anual
Obligatòria 6
16605109 ECONOMIA FINANCERA I MONETÀRIA Únic anual
Obligatòria 6
16605107 GESTIÓ D'EMPRESES I INSTITUCIONS PÚBLIQUES Únic anual
Obligatòria 3
16605111 MECANISMES DE DECISIÓ Únic anual
Obligatòria 6
16605101 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I REGULACIÓ Únic anual
Obligatòria 3
16605114 SEMINARI DE RECERCA: ECONOMIA DE L'EDUCACIÓ, ECONOMIA DE LA SALUT I ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT Únic anual
Obligatòria 3
16605113 SEMINARI DE RECERCA: PRIVATITZACIÓ, ECONOMIA DE LA CIÈNCIA I GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA Únic anual
Obligatòria 3
16605102 TÈCNIQUES MICROECONOMÈTRIQUES Únic anual
Obligatòria 3
16605103 TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC Únic anual
Obligatòria 3
16605301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 24
16605302 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 18
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16605212 DINÀMICA INDUSTRIAL DELS MERCATS Únic anual
Optativa 4
16605205 ECONOMIA DELS RECURSOS HUMANS Únic anual
Optativa 3
16605204 ECONOMIA I GESTIÓ ESTRATÈGICA Únic anual
Optativa 3
16605213 INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC Únic anual
Optativa 4
16605201 INNOVACIÓ TECNOLÒGICA Únic anual
Optativa 3
16605202 LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL Únic anual
Optativa 3
16605211 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL EMPÍRICA Únic anual
Optativa 4