2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 
Strategic Management (2010)
 Subjects
  ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
IDENTIFYING DATA 2010_11
Subject (*) ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING Code 16615103
Study programme
Strategic Management (2010)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory First Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
SEGARRA ROCA, PEDRO
E-mail pere.segarra@urv.cat
Lecturers
SEGARRA ROCA, PEDRO
Web
General description L'assignatura pretén per una part dotar dels fonaments teòrics necessaris sobre les diferents línies estratègiques que intervenen en el màrqueting, especialment per aquells estudiants interessats en la recerca. Però a més, vol implicar l'alumne en la presa de decisions de màrqueting des d'una perspectiva pròxima a la realitat de l'empresa. L'assignatura mostra l'aplicació transversal dels coneixements de màrqueting que l'alumne haurà adquirit al llarg de la seva formació acadèmica, en les decisions sobre aspectes del desenvolupament estratègic de l'empresa. Combina l'exposició conceptual, l'anàlisi teòric, l'estudi de casos reals, i la simulació de decisions estratègiques de màrqueting, mitjançant l'instrument més potent que actualment s'utilitza a les principals escoles de negoci internacionals.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.