2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Assignatures
  ESTRATÈGIES DEL FACTOR HUMÀ
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Reconèixer la importància estratègica de la gestió d'aspectes intangibles relatius al factor humà AC3
AC4
AP1
AP4
AP5
BC4
BC5
BC15
CC1
CC3
Coneixer els principals aspectes del comportament organitzatiu com a intangible crucial per una bona gestió empresarial AC1
AP1
AP3
AR3
BC2
BC13
CC1
CC2
Saber aplicar en l'entorn empresarial el coneixements d'aspectes intangibles relacionats amb el factor humà per tal de gestionar amb èxit les persones AC1
AC2
AC3
AP2
AP3
BC5
BC6
BC7
BC14
CC3
Saber analitzar, diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les organitzacions AC2
AP2
AP5
BC2
BC4
BC6
BC11
CC4
Conèixer i sabler aplicar les diferents eines per gestionar la pròpia carrera professional i la dels altres. CC6