2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Assignatures
  ESTRATÈGIES DEL FACTOR HUMÀ
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Reconèixer la importància estratègica de la gestió d'aspectes intangibles relatius al factor humà
Coneixer els principals aspectes del comportament organitzatiu com a intangible crucial per una bona gestió empresarial
Saber aplicar en l'entorn empresarial el coneixements d'aspectes intangibles relacionats amb el factor humà per tal de gestionar amb èxit les persones
Saber analitzar, diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les organitzacions
Conèixer i saber aplicar les diferents eines per gestionar la pròpia carrera professional i la dels altres.