2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Dirección Estratégica de la Empresa (2010)
 Asignaturas
  ESTRATEGIAS DEL FACTOR HUMANO
   Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
Reconèixer la importància estratègica de la gestió d'aspectes intangibles relatius al factor humà
Coneixer els principals aspectes del comportament organitzatiu com a intangible crucial per una bona gestió empresarial
Saber aplicar en l'entorn empresarial el coneixements d'aspectes intangibles relacionats amb el factor humà per tal de gestionar amb èxit les persones
Saber analitzar, diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les organitzacions
Conèixer i saber aplicar les diferents eines per gestionar la pròpia carrera professional i la dels altres.