2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Strategic Management (2010)
 Subjects
  HUMAN FACTOR STRATEGIES
   Avaluació
 
Other comments and second call

L'avaluació tant en primera com en segona convocatòria consistirà en un examen amb un pes del 100% de la nota final.

Període 1ªconvocatòria: 19/01/2015 al 23/01/2015

Període 2ªconvocatòria: 08/06/2015 al 12/06/2015

Consulteu el calendari d'exàmens a la guia docent.