2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Assignatures
  PROCÉS D'INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA
   Continguts
Tema Subtema
Introducció i Presentació de l'assignatura. Presentació programa assignatura.
Resum global dels continguts a estudiar.
Explicació del sistema d'avaluació.
Estructura i Continguts de la Tesi Doctoral. Estructura.
Continguts.
Identificació del Tema de Recerca. Com identificar el tema de recerca.
La Revisió de la Literatura. Identificació de les àrees de coneixement relacionats amb el tema de recerca.

Aspectes pràctis: bases de dades d'articles i software de gestió de referències.

'Mapping' el tema.
La Pregunta de Recerca. Com arribar a formular la preguntar de recerca.
Espistemologia, Metodologia i Tècniques de Recerca. Mètodes qualitatius.
Mètodes quantitatius.
El Treball de Camp. Identificar el context.
Com accedir al camp de recerca (individus i organitzacions).
L'Anàlisi de les Dades. Tècniques d'anàlisi.
Els Resultats, Implicacions i Conclusions. La presentació dels resultats.
Treure conclusions i identificar futures línies de recerca.