2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Assignatures
  PROCÉS D'INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1.5 2.5
 
Sessió Magistral
8 12 20
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
14 21 35
 
Atenció personalitzada
1 1.5 2.5
 
Proves de desenvolupament
2 3 5
Proves pràctiques
4 6 10
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat