2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 
Strategic Management (2010)
 Subjects
  PROCÉS D'INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA
   Assessment
  Description Weight
Extended-answer tests Examen Final 30%
Practical tests Projecte assignat als estudiants a desenvolupar al llarg de l'assignatura (amb punts de presentació de treball en progrés) i a presentar a la seva finalització. 60%
Others

Participació activa al llarg de l'assignatura

10%
 
Other comments and second call