2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Dirección Estratégica de la Empresa (2010)
 Asignaturas
  PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
   Evaluación
  descripción Peso
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Treballs explicats i assignats durant la sessió de presentació de l'assignatura. 50%
Pruebas mixtas Prova integral: Examen Final 40%
Otros

Prova integral: Participació activa al llarg de l'assignatura i valoració dels treballs dels altres estudiants.

10%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La segona convocatòria es determinarà a partir de la prova final (50%) i els exercicis presentats prèviament a aquesta (50%). Els detalls d'ambdós s'exposaran al moodle de l'assignatura. Els estudiants que hagin suspès la primera convocatòria hauran de parlar amb la professora per determinar quines parts de l'avaluació caldrà tornar a realitzar.