2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Assignatures
  PROCÉS D'INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA
   Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Treballs explicats i assignats durant la sessió de presentació de l'assignatura. 50%
Proves mixtes Prova integral: Examen Final 40%
Altres

Prova integral: Participació activa al llarg de l'assignatura i valoració dels treballs dels altres estudiants.

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria es determinarà a partir de la prova final (50%) i els exercicis presentats prèviament a aquesta (50%). Els detalls d'ambdós s'exposaran al moodle de l'assignatura. Els estudiants que hagin suspès la primera convocatòria hauran de parlar amb la professora per determinar quines parts de l'avaluació caldrà tornar a realitzar.