2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Strategic Management (2010)
 Subjects
  SCIENTIFIC RESEARCH PROCESSES
   Assessment
  Description Weight
Problem solving, classroom exercises Treballs explicats i assignats durant la sessió de presentació de l'assignatura. 50%
Mixed tests Prova integral: Examen Final 40%
Others

Prova integral: Participació activa al llarg de l'assignatura i valoració dels treballs dels altres estudiants.

10%
 
Other comments and second call

La segona convocatòria es determinarà a partir de la prova final (50%) i els exercicis presentats prèviament a aquesta (50%). Els detalls d'ambdós s'exposaran al moodle de l'assignatura. Els estudiants que hagin suspès la primera convocatòria hauran de parlar amb la professora per determinar quines parts de l'avaluació caldrà tornar a realitzar.