2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Assignatures
  DIRECCIÓ D'OPERACIONS, INNOVACIÓ I PROJECTES
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC2 Definir i analitzar els problemes empresarials complexos.
  Professionalitzador
  AP1 Conèixer els conceptes i les tècniques d’aplicació de l’establiment d’objectius, d’anàlisi, formulació i implantació de l’estratègia en empreses i organitzacions.
  AP2 Identificar i anticipar problemes empresarials rellevants, i proposar solucions.
  Recerca
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat: desenvolupar idees i projectes originals.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC13 Aprendre a aprendre.
  BC14 Planificació i organització.
  BC15 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.