2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Strategic Management (2010)
 Subjects
  OPERATIONS MANAGEMENT, INNOVATION AND PROJECTS
   Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Introducció a les operacions, a la innovació i als projectes. 1.1 Concepte i contingut de la direcció d’operacions, de la innovació i dels projectes.
Tema 2. La direcció estratègica d’operacions 2.1 L’estratègia de les operacions
2.2 La planificació, programació i control de les operacions
2.3 Sistemes de planificació global
Tema 3. La gestió de la Innovació en les operacions 3.1 Creativitat
3.2 Innovació en les operacions

Tema 4. La direcció estratègica de projectes 4.1 Introducció a l’estratègia del projecte
4.2 Disseny del projecte
4.3 Seguiment del projecte