2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Strategic Management (2010)
 Subjects
  OPERATIONS MANAGEMENT, INNOVATION AND PROJECTS
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Iniciació als principals conceptes, metodologia, objectius, avaluació i seguiment de la matèria.
Lecture Explicació dels principals continguts de l’assignatura amb suport multimèdia.
Presentations / expositions Exposició per part dels alumnes de casos i lectures relacionats amb el contingut de l’assignatura.
Forums of discussion Contrastació i anàlisi envers articles i casos.