2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Strategic Management (2010)
 Subjects
  OPERATIONS MANAGEMENT, INNOVATION AND PROJECTS
   Personalized attention
 
Personal tuition
Description
Seguiment personalitzat de la progressió dels estudiants, i assessorament en l’elaboració de casos, pràctiques, exercicis i presentacions.