2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Assignatures
  PROCÉS DE CONSULTORIA
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Apreciar la complexitat de l'activitat professional de la consultoria AC2
AP1
AP2
CC3
Conèixer el sector de la consultoria des de les persperctives de possibles clients i/o professionals AC1
AC2
AP1
CC6
Dissenyar un procés de consultoria per a una empresa AC1
AP1
AP2
BC4
BC14
CC4
Identificar i practicar les habilitats necessàries per tal de desenvolupar el rol de consultor AP2
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC12
BC14
Utilitzar els principis de la consultoria per saber triar un consultor adequat a l'organització AP2
BC12
CC6
Aplicar els principis de la consultoria a les diferents funcions empresarials i a diversos tipus d'empresa AC1
AC2
AP1
AP2
CC4
CC6