2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Assignatures
  PROCÉS DE CONSULTORIA
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del programa de l'assignatura, els seus continguts, metodologia i criteris d'avaluació.
Discussió oberta sobre els coneixements i experiències prèvies dels estudiants en la temàtica de l'assignatura.
Sessió Magistral Mitjançant classes magistrals presencials, s’introdueix el contingut teòric de l’assignatura als estudiants. S’expliquen les fonts d’informació principals de cada tema i s’espera que l’estudiant profunditzi el seu coneixement del temari a base d’estudi personal a fora de l’entorn de l’aula.
Seminaris Diversos consultors participaran en la classe realitzant un seminari sobre les seves pròpies experiències professionals dels temes tractats en les sessions magistrals
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Consisteix en una sèrie d’activitats pràctiques relacionades amb el contingut de l’assignatura. Aquesta activitats es faran a l’aula durant les hores de classe i, en alguns casos, s'hauran de portar preparades.
Hi cal la participació activa de cada estudiant.
Avantprojecte És la fase preparatòria del treball de l'assignatura, i previ a la seva exposició.
Es portarà el material en progrés per tal d'avaluar el seu progrés satisfactori.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes d'un treball sobre un tema assignat.
Tots els estudiants estaràn assignats a un equip de treball i hauran de presentar el seu treball en públic.
Discussió i valoració de les exposicions en el si de la classe, amb participació de tots els estudiants.
Atenció personalitzada