2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Assignatures
  PROCÉS DE CONSULTORIA
   Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Participació activa en les activitats experiencials proposades a l'aula 25
Avantprojecte .
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes d'un treball sobre un tema assignat.
Tots els estudiants estaràn assignats a un equip de treball i hauran de presentar el seu treball en públic.
Discussió i valoració de les exposicions en el si de la classe, amb participació de tots els estudiants.
35
Proves de desenvolupament Prova final on es requereix integrar els coneixements i habilitats de tots els temes vistos en l'assignatura.
Examen individual escrit.
Cal obtenir almenys un 40% (4/10) en la nota d'aquest examen per tal de que faci mitja amb la resta d'elements de l'avaluació.
40
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de la Segona convocatòria serà un examen final teòric-pràctic, sense tenir en compte les proves de la primera convocatòria