2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Assignatures
  EMPRENEDORIA
   Continguts
Tema Subtema
L'emprenedoria en l'actual context socioconòmic. . La necessitat d'emprendre
. La taxa d'activitat emprenedora
. Evolució de l'emprendoria
. Característiques de l'emprenedoria actual
. Sectors de futur i filons de negoci
Característiques personals de l'emprenedor . Aprenentatge
. Percepció i processament.
. Autoavaluació sobre estils d'aprenentatge.
. Enfocament de david Kolb.
. Característiques personasls i conductes associades.
. Búsqueda i aprofitament de les oportunitats.
. Creativitat i generació d'idees.
Habilitats de treball . El treball en equip
. Objectius i fites.
. Recerca d'informació
. Planifiació estratègica i operativa
Potencialitats de l'emprenedor . Eficiència i qualitat
. Persistència.
. Domini del risc
. Xarxes de suport.
El concepte de negoci . Reflexions prèvies a la concepció del negoci
. la generació de la idea
. Definició estratègica de l'empresa
. valoració de la idea
. Protecció del concepte.
El pla d'empresa . Què és i per què serveix el pla d'empresa
. Estructura i contingut del pla d'emrpesa
. Consells per a la preparació del pla d'empresa
. L'equip humà.
. La definició del mercat
. El pla de màrqueting
. El pla d'operacions
. El pla econòmic financer.
. Aspectes jurídics i fiscals de la nova empresa
La creació i posada en funcionament . Tràmits imprescindibles.
. Acceleradors del negoci. Franquícies i adquisició d'empreses.
. Els socis.
. El networking
. Llançament comercial
Els recursos financers Fonds públics de suport a l'emprenedoria
Ajuts i subvencions
Finançament privat
Finançament bancari
Finançament alternatiu
Inversors privats
Capital risc
Fonds d'inversió col·lectiva
Mercat Alternatiu Borsari
Avals i garantia reciproca.