2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Assignatures
  GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2.5 0 2.5
 
Sessió Magistral
9 13.5 22.5
Presentacions / exposicions
7 10.5 17.5
Supòsits pràctics/ estudi de casos
6 9 15
Resolució de problemes, exercicis
6 9 15
 
Atenció personalitzada
1 1.5 2.5
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat