2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Assignatures
  GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES
   Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions 50%
Supòsits pràctics/ estudi de casos 30%
Resolució de problemes, exercicis 20%
 
Altres comentaris i segona convocatòria