2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16615101 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA Únic anual
Obligatòria 6
16615103 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING Únic anual
Obligatòria 6
16615104 ESTRATÈGIES DEL FACTOR HUMÀ Únic anual
Obligatòria 6
16615102 ESTRATÈGIES FINANCERES Únic anual
Obligatòria 6
16615106 FONAMENTS DE TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 3
16615107 FONAMENTS DE TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 3
16615105 PROCÉS D'INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA Únic anual
Obligatòria 3
16615108 TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL Únic anual
Obligatòria 3
16615302 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
21
16615301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
15
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16615205 ANÀLISI FINANCERA I VALORACIÓ D'EMPRESES Únic anual
Optativa 3
16615201 DIRECCIÓ D'OPERACIONS, INNOVACIÓ I PROJECTES Únic anual
Optativa 3
16615204 EMPRENEDORIA Únic anual
Optativa 3
16615202 ÈTICA I RESPONSABILITAT SOCIAL Únic anual
Optativa 3
16615210 GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES Únic anual
Optativa 3
16615213 INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN INCERTESA Únic anual
Optativa 3
16615211 INVESTIGACIÓ EN TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA Únic anual
Optativa 3
16615212 INVESTIGACIÓ EN TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA Únic anual
Optativa 3
16615203 PROCÉS DE CONSULTORIA Únic anual
Optativa 3
16615206 PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS Únic anual
Optativa 3
16615214 VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA Únic anual
Optativa 3