2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16615101 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA Únic anual
Obligatòria 6
16615103 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING Únic anual
Obligatòria 6
16615104 ESTRATÈGIES DEL FACTOR HUMÀ Únic anual
Obligatòria 6
16615102 ESTRATÈGIES FINANCERES Únic anual
Obligatòria 6
16615106 FONAMENTS DE TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 3
16615107 FONAMENTS DE TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 3
16615105 PROCÉS D'INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA Únic anual
Obligatòria 3
16615108 TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL Únic anual
Obligatòria 3
16615302 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 21
16615301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 15
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16615201 DIRECCIÓ D'OPERACIONS, INNOVACIÓ I PROJECTES Únic anual
Optativa 3
16615204 EMPRENEDORIA Únic anual
Optativa 3
16615202 ÈTICA I RESPONSABILITAT SOCIAL Únic anual
Optativa 3
16615210 GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES Únic anual
Optativa 3
16615213 INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN INCERTESA Únic anual
Optativa 3
16615203 PROCÉS DE CONSULTORIA Únic anual
Optativa 3
16615206 PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS Únic anual
Optativa 3
16615214 VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA Únic anual
Optativa 3