2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16615101 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA AN
Obligatòria 6
16615104 ESTRATÈGIES DEL FACTOR HUMÀ AN
Obligatòria 6
16615302 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 21
16615301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 15
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16615201 DIRECCIÓ D'OPERACIONS, INNOVACIÓ I PROJECTES AN
Optativa 3