2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Perfil de formació de la titulació

IDENTITAT PROFESSIONAL:

El màster té dos itineraris, el professionalitzador i el de recerca.

L’itinerari professionalitzador té com a objectiu desenvolupar professionals amb capacitat per gestionar estratègicament qualsevol tipus d'organització o àrea funcional en un entorn globalitzat.

L’itinerari de recerca té com a objectiu desenvolupar docents i investigadors en l’àmbit de l’Economia i l’Empresa.

FIGURES:
Responsable de persones, gestor, comandament intermig, alta direcció, investigador, consultor, docent.

FUNCIONS I TASQUES:
Gestió estratègica d'una organització o d'alguna de les seves àrees funcionals des d’una perspectiva integradora i la recerca en l’àmbit de l’Economia i Empresa