2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Dirección Estratégica de la Empresa (2010)
 Pràctiques externes/ Professionals

Al màster de Direcció Estratègica de l’Empresa hi ha pràctiques amb caràcter optatiu, són extracurriculars i poden estar vinculades al treball de fi de màster.

L’objectiu d’aquestes pràctiques és donar l’oportunitat als estudiants d’aplicar , a l’entorn laboral, els coneixements adquirits a les assignatures.