2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Strategic Management (2010)
 Pràctiques externes/ Professionals

Al màster de Direcció Estratègica de l’Empresa hi ha pràctiques amb caràcter optatiu, són extracurriculars i poden estar vinculades al treball de fi de màster.

L’objectiu d’aquestes pràctiques és donar l’oportunitat als estudiants d’aplicar , a l’entorn laboral, els coneixements adquirits a les assignatures.