2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Strategic Management (2010)
 Programes de mobilitat

El màster ofereix la possibilitat de cursar assignatures en altres universitats estrangeres amb les que el centre té conveni signat.

El mínim de crèdits a cursar és de 18 per quadrimestre