2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Strategic Management (2010)
 Programes de mobilitat

El màster ofereix la possibilitat de cursar assignatures en altres universitats estrangeres amb les que el centre té conveni signat.

El mínim de crèdits a cursar és de 18 per quadrimestre