2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Business Management (2012)
 Subjects
  ENTREPRENEURSHIP
   Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1.
L'EMPRENEDORIA EN L'ACTUAL CONTEXT SOCIOCONÒMIC.
. La necessitat d'emprendre
. La taxa d'activitat emprenedora
. Evolució de l'emprenedoria
. Característiques de l'emprenedoria actual
. Sectors de futur i filons de negoci
TEMA 2.
CARACTERÍSTIQUES PERSONALS DE L'EMPRENEDOR
. Aprenentatge
. Percepció i processament.
. Autoavaluació sobre estils d'aprenentatge.
. Enfocament de David Kolb.
. Característiques personals i conductes associades.
. Recerca i aprofitament de les oportunitats.
. Creativitat i generació d'idees.
TEMA 3.
HABILITATS DE TREBALL
. El treball en equip
. Objectius i fites.
. Recerca d'informació
. Planificació estratègica i operativa
TEMA 4.
POTENCIALITATS DE L'EMPRENEDOR
. Eficiència i qualitat
. Persistència.
. Domini del risc
. Xarxes de suport.
TEMA 5.
EL CONCEPTE DE NEGOCI
. Reflexions prèvies a la concepció del negoci
. la generació de la idea
. Definició estratègica de l'empresa
. valoració de la idea
. Protecció del concepte.
TEMA 6.
EL PLA D'EMPRESA
. Què és i per què serveix el pla d'empresa
. Estructura i contingut del pla d'empresa
. Consells per a la preparació del pla d'empresa
. L'equip humà.
. La definició del mercat
. El pla de màrqueting
. El pla d'operacions
. El pla econòmic financer.
. Aspectes jurídics i fiscals de la nova empresa
TEMA 7.
LA CREACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT
. Tràmits imprescindibles.
. Acceleradors del negoci. Franquícies i adquisició d'empreses.
. Els socis.
. El networking
. Llançament comercial
TEMA 8.
ELS RECURSOS FINANCERS
Fons públics de suport a l'emprenedoria
Ajuts i subvencions
Finançament privat
Finançament bancari
Finançament alternatiu
Inversors privats
Capital risc
Fons d'inversió col·lectiva
Mercat Alternatiu Borsari
Avals i garantia reciproca.