2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Business Management (2012)
 Subjects
  ENTREPRENEURSHIP
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Es farà una breu presentació de l'assignatura. Es definiran els objectius i la metodologia a seguir. Es constituiran grups de treball pel desenvolupament del treball pràctic.
Lecture Cada tema serà presentat mitjançant sessió magistral. Cada sessió magistral anirà precedida d'un exercici inductiu amb caràcter lúdic, que estimularà la reflexió de l'alumne.
Debates Després de les sessions magistrals de cada tema s'obrirà un debat sobre l'aplicabilitat del tema al propi projecte d'empresa que els diferents grups estan desenvolupant i la seva comparació amb altres casos reals.
Assignments El desenvolupament del "pla d'empresa" serà l'eix vertebrador del curs. Cada grup d'estudiants haurà de realitzar un pla d'empresa, que pot ser real o figurat. L'objectiu és que els plans que s'elaborin durant el curs siguin susceptibles de ser portats a terme real, en cas que els estudiants ho desitgin. El treball serà la base de l'avaluació dels estudiants.
Personal tuition Temps per a resoldre dubtes