2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Direcció d'Empreses (2012)
 Assignatures
  EMPRENEDORIA
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es farà una breu presentació de l'assignatura. Es definiran els objectius i la metodologia a seguir. Es constituiran grups de treball pel desenvolupament del treball pràctic.
Sessió Magistral Cada tema serà presentat mitjançant sessió magistral. Cada sessió magistral anirà precedida d'un exercici inductiu amb caràcter lúdic, que estimularà la reflexió de l'alumne.
Debats Després de les sessions magistrals de cada tema s'obrirà un debat sobre l'aplicabilitat del tema al propi projecte d'empresa que els diferents grups estan desenvolupant i la seva comparació amb altres casos reals.
Treballs El desenvolupament del "pla d'empresa" serà l'eix vertebrador del curs. Cada grup d'estudiants haurà de realitzar un pla d'empresa, que pot ser real o figurat. L'objectiu és que els plans que s'elaborin durant el curs siguin susceptibles de ser portats a terme real, en cas que els estudiants ho desitgin. El treball serà la base de l'avaluació dels estudiants.
Atenció personalitzada Temps per a resoldre dubtes