2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Dirección de Empresas (2012)
 Asignaturas
  EMPRENDEDURÍA
   Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Es farà una breu presentació de l'assignatura. Es definiran els objectius i la metodologia a seguir. Es constituiran grups de treball pel desenvolupament del treball pràctic.
Sesión magistral Cada tema serà presentat mitjançant sessió magistral. Cada sessió magistral anirà precedida d'un exercici inductiu amb caràcter lúdic, que estimularà la reflexió de l'alumne.
Debates Després de les sessions magistrals de cada tema s'obrirà un debat sobre l'aplicabilitat del tema al propi projecte d'empresa que els diferents grups estan desenvolupant i la seva comparació amb altres casos reals.
Trabajos El desenvolupament del "pla d'empresa" serà l'eix vertebrador del curs. Cada grup d'estudiants haurà de realitzar un pla d'empresa, que pot ser real o figurat. L'objectiu és que els plans que s'elaborin durant el curs siguin susceptibles de ser portats a terme real, en cas que els estudiants ho desitgin. El treball serà la base de l'avaluació dels estudiants.
Atención personalizada Temps per a resoldre dubtes